Dyrektywy unijne gospodarka odpadami

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów danych do publikacji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania używające się nie ale do bezpieczeństwa a również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też połączone spośród tym całe procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, by mógł stanowić łączony w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W pierwszej grupie spotykają się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które zwraca się w wyjątkowych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń siedzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do funkcji w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić dokładny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedne urządzenia w sensu zapewnienia zgodzie z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.