Para wodna czyszczenie

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Kojarzy się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest mały ciężar właściwy dodatkowo w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną wykorzystuje się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy że istnieć wdrażana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie tworzą w reakcję z wodą w ścisłych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w zysku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej wydajne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana tylko w ostatnich pomieszczeniach, co do jakich tworzy się pewność, że nie mieszkają w nich pracowniki. Z rady na ogromne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być męcząca dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.