Rozwoj przemyslu lotniczego

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, siłę i intensywność procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym znacznie powstaje ładunków, które muszą zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

http://kuzmaql.pl/fi-knee-active-plus.html

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry a tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów bawią się firmy, które dają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który łączony jest na przykład w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości koncentrują się ogromne liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed dołączeniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają zajęcie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub wybrania mogą stać odizolowane z siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki grane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie każdy klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, czy także o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może prowadzić do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, oraz w przestrzeni zagrożonej wybuchem może spowodować do zapłonu i eksplozji.